MS Excel: Визуализация на данни

Видео запис от семинар

Ще разгледаме въпроси, които е добре да си задаваме преди да пристъпим към избор на конкретен тип диаграма.

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ

Ключови моменти

Контекст на протичане на изчисленията

От контекста зависи както набора от функции, които могат да бъдат използвани, така и крайните резултати, които ще бъдат получени.

Промяна на контекста

Ключов момент, и една от най-сложните концепции, при работа с DAX представлява промяната на контекста, в който протичат изчисленията (filter context) и целта на този семинар е да внесе яснота по този важен въпрос.

Функциите SUMMARIZECOLUMNS(), FILTER() и ALL()

Ще разгледаме как можем да ограничим или увеличим редовете, които участват в заявката и при изчисляване на метриките и как тези действия са свързани с визуалните компоненти.

За да видим въздействието върху контекста, в който протичат изчисленията в метриките, ще решим практическа задача в два варианта:

Вариант I

Всички данни участват в заявката и ограничаваме редовете само за изчисленията в метриката

Вариант II

Част от данните участват в основната заявка и увеличаваме редовете при изчисляване на метриката

Техниките, които ще разгледаме по време на семинара са важна част от процеса на съставяне на метрики и последващо представяне на резултатите с визуални компоненти.

Какво получавате?

Неограничен и безплатен достъп до семинара

Запис от събитието ( ~ 45 мин)

Проекта, използван по време на демонстрациите (pbix файла)

PDF със заявките

Запишете се за безплатния семинар сега

Регистрирайте се и станете част от събитието "Power BI: как работят филтрите в заявките и метриките на DAX?"

За преподавателя

Дикран Хачикян

Дикран Хачикян

С изключителни знания и богат опит в сферата на информационните технологии, Дикран Хачикян е водещ преподавател в областите Програмиране, Бази данни и Линукс.

Широкият спектър дисциплини, способността му да трансформира сложните въпроси в достъпно и разбираемо съдържание го превръщат в предпочитан лектор, както за клиентите на учебния център, така и за редица компании.

Не пропускайте възможността да станете професионалисти в Power BI