Примери и материали

Примери с демонстрация на предложените прийоми и техники на работа можете да изтеглите от следващия линк

За да ви бъде полезено:

Проследете видеозаписа

Прекъсвайте видеото на малки откъси и проигравайте предложените примери

Опитайте се да намерите работни ситуации, в които да използвате демонстрираните похвати за визуализация