Лекционни материали, примери и задачи за самостоятелна работа