Учебен процес

1. Включване в занятията

За включване в занятията използваме приложението Google Meet. За да го използвате
не е необходимо нищо специално и нищо не трябва да се инсталира- трябва да имате
просто браузър и микрофон (ако нямате можете да ползвате чата на приложението).

Самото включване става с линк, който се изпраща 5-10 мин. преди всяко занятие
като линкът всеки път е различен.

2. Въпроси по време на занятията

Ако в хода на занятията възникнат въпроси, можете да включите микрофона и да
зададете своя въпрос или да използвате чата на Google Meet.

Не се притеснявайте да задавате въпроси, занятията са много по-интересни и полезни
когато има дискусия между участниците и преподавателя.

3. Записи от занятията

Препоръчително е, преди да пристъпите към задачите за самостоятелна работа, да
гледате записите от занятието и да разучите внимателно примерите разгледани по
време на занятието.

Практиката показва, че най-добри резултати се постигат чрез активно гледане на
записите т.е. паралелно със записа да изпълнявате и примерите като пускате и спирате
записа според скоростта, с която работите.

Тъй като записите са правени по време на занятията и на редица места има естествени
паузи и изчаквания, удобно е да гледате записите на по-висока скорост (1.2-1.5).
Така ще намалите времето за гледане на записа и ще внесете динамика в процеса на
самоподготовка.

4. Задачи за самостоятелна работа

След всяко занятие ще получавате задачи за самостоятелна работа и срок за изпълнението
им. Ако по време на решаването на задачите възникнат въпроси, можете да ги
запишете във файла с решенията или в имейла, с който ще изпратите решенията.

След предаване на задачите, преподавателят ще запише видео коментар и ако имате
въпроси по коментара или решенията, можете да питате по време на занятието.