Пет подхода за стилизация, които да опитате във вашия проект

Още от каменната епоха и древността човекът използва стилизирани образи, за да обрисува заобикалящия го свят, като пречупвайки го през своя поглед и душевност, влага собственото си усещане за него и предава своите познания и послание. От скалните рисунки, сцените, изрисувани върху древногръцките глинени съдове, египетските стенописи, религиозното изкуство, шевиците в народното творчество, до визуалната комуникация в наши дни, стилизираните изображения са начин за изразяване на сложни концепции и мироглед.

Стилизацията представлява процес на опростяване и обобщаване на формата на обекта, като в същото време се акцентират нейните специфични и характерни черти. Този процес се състои от няколко етапа:

  • Превръщане на триизмерната форма в двуизмерна
  • Премахване на детайли и обобщаване на формата чрез промяна на нейните очертания
  • Премахване на детайли в границите на формата
  • Добавяне на детайли, които не съществуват в природата, наблягане върху характерни отличителни белези на формата

Присъствието на множество детайли в изображението би могло да затрудни възприемането му. Стилизираният образ предава есенцията на обекта – възприемаме го лесно, понеже виждаме отличителните характеристики, които определят утвърденото понятие за него в нашето съзнание. При процесът на стилизиране е важно да установим кое е специфичното за дадения обект и да обобщим изображението, премахвайки ненужната информация. По този начин постигаме минималистичен, но разпознаваем образ.

Използването на стилизирани изображения е основна практика не само в изкуството, но и в графичния дизайн, при създаването на запазен знак и корпоративна идентичност. Традиционните похвати от изобразителното изкуство се допълват от различни програми, които дават възможност за рисуване, формообразуване, завъртане, мащабиране.

Целта при създаването на графичен знак за лого е да се постигне абстрактност и символика. Необходимо е чрез наблюдение и анализ на обекта да изберем една или няколко негови специфики, които да развием, като второстепенните детайли се ограничават до минимум или се премахват напълно. Това се отнася не само до формата на обекта, но и до цветовете, които също намаляваме до няколко. При създаването на лого е добра практика поне в началото да работим само с черно и бяло, което ни помага да се абстрахираме от асоциациите, които ни дава цвета и по този начин да сме сигурни в разпознаваемостта на обекта.

Подходи на стилизация

Начините на стилизиране на естествени форми могат да са безброй – всичко зависи от нашето въображение, идеи, индивидуален стил. Тук ще изброим няколко подхода и ще посочим техниките и инструментите, чрез които да ги реализираме.

Линия (контур)

Линията е един от основните градивни елементи в графичния дизайн. С няколко линии можем да загатнем характерни форма, поза или движение на обекта, като същевременно сведем до минимум детайлите.

Тя може да има различна дебелина, текстура, да е права или извита. В Illustrator може да се изчертае с инструментите Pen, Line Segment, Arch, Curvature или да се изрисува с Pencil tool. Впоследствие можем да я изменяме с инструментите за коригиране на пътечки – Direct selection tool, Anchor point tool. Начинът, по който да изглежда, можем да управляваме от палитра Stroke, да зададем текстура от палитра Brushes, да променяме дебелината в различните участъци с инструмента Width.

стилизация контур

Петно (запълване)

Друг основен елемент в графиката е петното. Формата може да се изгради от елементи със запълване и празното пространство между тях. Този метод е много характерен за дизайна на лого. Възможни начини на работа в Illustrator е изчертаване с Pen tool в режим на запълване без контур, или рисуване с Blob Brush tool, който създава форма (затворена пътечка).

стилизация запълване

Формообразуване

Още един начин за стилизация е образуването на формата на обекта от пресичащи се фигури. Често се използват различни по големина окръжности (обикновено в златна пропорция), като застъпващите се части се обединяват и изтриват. По този начин можем да създадем естествена и хармонична стилизация. В Illustrator можем да използваме палитра Pathfinder или инструмента Shape Builder, с който сливаме отделните участъци, като преминаваме с курсора през тях, а със задържан Alt изтриваме излишното.

стилизация формообразуване

Геометрични фигури

Можем да опростим обекта и до сбор от геометрични фигури – правоъгълник, триъгълник и кръг, като използваме само един вид или комбинация от тях. При този метод използваме инструментите за изчертаване на форми, Pen tool, Shape Builder tool, палитра Pathfinder.

Рисунка

Последният подход, който ще дадем като пример, е обикновената рисунка. Можем да нарисуваме дизайна си на хартия, след което да го сканираме и векторизираме. Тук за най-добър резултат отново използваме Pen tool, като ако рисунката ни трябва да е симетрична от лявата и дясната страна, е добре да се очертае само едната половина, да се завърти огледално и да се копира.

рисунка лисица

Това са само малка част от начините за стилизация – възможностите са неограничени. За да се получи добър резултат, независимо от избрания подход, е важно да установим и включим най-специфичните и отличителни черти на обекта, да го наблюдаваме от различни страни, но и да го изобразим в най-характерната гледна точка, от която сме свикнали да го виждаме (много по-лесно ще познаем силуета на къща, ако гледаме фасадата отпред, отколкото ако гледаме покрива отгоре) и не на последно място – формата да бъде максимално изчистена от детайли, но все пак да остане разпознаваема.

Подобрете уменията си

Ако ви липсват тънкости и техники в работата с графичните програми или основни положения в дизайна, заповядайте в нашите курсове по графичен дизайн. С групи за начинаещи и напреднали.

Автор: Михаела Папазова