ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Предоставените доброволно лични данни са необходими за контакт с DEVISE EXPERT® и осъществяване на качествено обслужване на потребителите на учебния център.

При попълване на формите за регистрация за обучение, формите за запитване на сайта ни, при изпращане на имейл към нас или чрез телефонен разговор, вие се съгласявате да ни предоставите определена информация за да ви съдействаме.
Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.

Какви лични данни обработваме и как

При регистрация, запитване за обучение, консултацaия или други въпроси

Име:

Държим изключително на личното отношение към всеки, обърнал се към нас. Този принцип прилагаме и при първи контакт. Важно е да знаем към кого се обръщаме.

Това е и основният ни метод за идентификация на вашето запитване.

Телефон:

Първият ни контакт с всеки регистриран е телефонно обаждане. За нещастие не всички хора проверяват имейлите си.

Регистрацията не означава записване за обучение. Искаме да предоставим добро ниво на информираност преди да се съгласите на каквото и да е. Да сме убедени, че предложеното обучение е подходящото за вас и имате ясна представа какво ще получите от него.

Обаждането е безплатна консултация, която да помогне да определим нивото на знанията ви, подходящото обучение за вас според него, дали ще помогне да постигнете целите си.

В случай, че не можем да се свържем с вас, опитваме да проведем консултацията в имейл.

Имейл:

✓ Основен канал за комуникация.
✓ Възможност да отговорим на въпросите, запитванията ви.
✓ Възможност писмено да заявите желание да се включите в обучение.

Имейлите, които изпращаме, получавате единствено след изявено желание да се включите в конкретни обучения. Няма да ви пишем по други въпроси освен по зададените.

Ще ви изпратим всичко, което трябва да знаете преди записването за обучението: подробен график, възможности за участие, форми на обучение и следващите стъпки по процеса на записване в обучението.

Ще ви предложим няколко последователни дати за включване, ако по някаква причина пропуснете най-скорошната. Вижте докога ще се свързваме с вас.

Можете да оттеглите интереса си към обучения по всяко време в отговор на поканите ни, чрез формуляра на тази страница или по телефона (02/ 986 56 93).

Ще пазим информацията ви, но няма да се свързваме с вас.

По време на обучението

Имейл

Изпращане на учебни материали, лекционни записки, примери, задачи за самостоятелна работа, видеозаписи от проведените занятия, коментари, препоръки, свързани с обучителния процес.

Директна връзка с лектора на вашето обучение.

Телефон

По време на обучението можем да ви се обадим в спешни ситуации, налагащи отлагане на занятия или при липса на контакт и участие от ваша страна в обучението.

След края на обучението | Удостоверения и Свидетелства

Възприемаме тези данни като чувствителни и се отнасяме към тях с повишено внимание и защита от злоупотреби.

Удостоверение за преминатото обучение по образец на Devise Expert

Три имена, място и дата на раждане

За да удостоверим неоспоримо вашето участие в конкретното обучение, да направим документа достатъчно официален.

Не сте задължени да предоставите тези данни в случай, че не желаете да получите удостоверение. Това свое желание изразявате в началото на обучението със специален формуляр.

То може да бъде оттеглено преди края на обучението.

Имена, ЕГН, Месторождение, Гражданство.

Посочените данни са задължителни атрибути в бланката на Удостоверението за професионално обучение (3 – 37) и съпровождащата го задължителна документация.

Kъм този момент съгласието ви може да бъде оттеглено преди издаването на документа.

Свидетелство за професионална квалификация

Съгласно изискванията на лицензиращата ни организация за целите на издаване на Свидетелството (3-54), освен имена, ЕГН, месторождение и гражданство, трябва да предоставим доказателство за:

✓ Входящото образователно равнище , за включване в програма за професионално обучение, според чл.14, ал.4 от ЗПОО

✓ Общ здравен статус на кандидата за професионално обучение, изискване според чл.14, ал.3 от ЗПОО, доказващо, че професията, по която желае да се обучава, не му е противопоказна.

✓ Снимка за личен картон и Свидетелство.

Към този момент съгласието ви може да бъде оттеглено преди издаването на документа.

Какво още знаем за вас

История на контактите

За да можем да съдействаме по-адекватно по вашия въпрос, съхраняваме и история на нашите разговори по имейл или телефон в резюмирана форма. Не записваме телефонните обаждания. Това не са лични данни, но може би искате да знаете за тях.

Освен за дейността на центъра, изолзваме данните ви в анонимна статистика за подобряване на качестовото на услугите.

Колко време обработваме данните ви

Възприемаме тези данни като чувствителни и се отнасяме към тях с повишено внимание и защита от злоупотреби.

Преди регистрация | При посещение на сайта ни

Данните за поведението ви на сайта ни се съхраняват в рамките на календарна година. Подчертаваме отново, те са в обобщен вид и за статистически цели в желанието ни да подобрим услугата, която предлагаме и времето ви на сайта ни.

Получили сте удостоверение по наш образец

В интерес на това да предоставим възможност за справка за преминато обучение, преиздаване на удостоверението или доказателство пред работодател, съхраняваме копия от удостоверенията за неограничен период от време, както и съответните данни, които влизат в тях- имена, месторождение.

Няма да се свързваме с вас.

Преминали сте обучение и не сте получили удостоверение

Съхраняваме данните за контакт с бивши курсисти за неограничен период от време. Докато изрично не оттеглите съгласието си.

Няма да се свързваме с вас.

Регистрирали сте се, но не сте се включили в обучение

В рамките на шест месеца след регистрацията ще получавате информация от нас за следващи възможни дати за посещение на заявеното от вас обучение. Според честотата на организацията на курсове, можете да получите още 2 имейла от нас или нито един.

В случай, че вече не се интересувате от обучение, молим да ни уведомите в отговор на поканата или по споменатите на тази страница начини. Не искаме да ви притесняваме излишно.

Ще пазим данните за контакт с вас две календарни години. След това те ще бъдат анонимизирани и използвани за целите на вътрешни анализи.

Получили Удостоверение/ Свидетелство по образец на Министерството на образованието.

Според законовите изисквания (Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, приложение 2) трябва да съхраняваме личните картони на всички курсисти, получили Удостоверение за професионално обучение или Свидетелство за професионална квалификация в срок 50 години от издаването им.

Няма да се свързваме с вас.

Преминали сте обучение и сте заявили желание да надградите знанията си в следващо

Държим на качеството на обученията, които провеждаме. За това след края на всяко обучение, курсистите попълват анкета с впечатленията и оценките си.

 

В нея можете да отбележите дали желаете да ви информираме за следващите курсове по пътя на вашето развитие за надграждане на знанията. Ще получавате имейли от нас с възможни дати за тези обучения в рамките на една година след края на последното преминато обучение.

Можете да оттеглите интереса си към обучения по всяко време в отговор на поканите ни, чрез формуляра на тази страница или по телефона (02/ 986 56 93).

Ще пазим информацията ви, но няма да се свързваме с вас.

Какво НЕ можем да забравим

Получили сте Удостоверение/ Свидетелство по образец на Министерството на образованието.
 
Според законовите изисквания (Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, приложение 2) трябва да съхраняваме личните картони на всички курсисти, получили Удостоверение за професионално обучение или Свидетелство за професионална квалификация в срок 50 години от издаването им.

Не можем да изтрием данните за контакт, трите ви имена, място и дата на раждане, ЕГН, образователен и здравен статус, снимка. Всички те влизат в личните картони.

 

Получили сте удостоверение по наш образец

В рамките на 10 години от края на обучението не можем да изтрием трите ви имена, място и дата на раждане.

В рамките на 10 години от края на обучението не можем да изтрием трите ви имена, място и дата на раждане.

Наши партньори, имащи достъп до част от данните ви

Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО)

Само за получаващите Удостоверение/ Свидетелство по образец на МОН.

Организацията, която налага строг контрол на качеството на обученията и издава лицензията ни да провеждаме обучения за професионална квалификация, да издаваме Удостоверения и Свидетелства по образец на Министреството на образованието и науката.

Във връзка с тази дейност, има изисквания към нас за събирането, съхранението и обработката на личните ви данни в случай, че получите съответния документ.

Според закона за предучилищното и училищното образование, закона за професионалното образование и обучение и тълкувателните им наредби, сме длъжни да предоставим за всеки, получил Удостоверение/ Свидетелство:

Имена, ЕГН, местораждане, гражданство, здравен и образователен статус

Facebook

Ние сме рекламодатели в социалната мрежа и ползваме услугите на Фейсбук, за да покажем рекламите си на най-подходящите хора, които евентуално биха имали интерес и полза от обученията ни.

Историята на кореспонденцията ни там ще се пази в срок от 30 календарни дни според настройките на приложението.

Куриерски фирми, Български пощи

При получаване на вашето удостоверение за преминато обучение, предлагаме вариант да ви го изпратим по куриер или поща. В случай, че се възползвате от тази възможност, се съгласявате да предоставим от ваше име информация за контакт- име, телефон и адрес за доставка, на куриерската фирма за извършване на вашата заявка.

Данните се защитават по всички възможни начини, особено от:

• Неоторизиран достъп, разкриване, промяна, изтриване и унищожение по време на мрежова комуникация (онлайн управление на данните), както и в случаите на съхранение на данните (офлайн управление на данните).

• Личните данни могат да бъдат достъпни само от оторизирани за съответните задачи лица – чрез прилагане на контрол на достъпа на високо ниво.

• Запазваме си правото да актуализираме политиката си за поверителност, така че тя да отразява по-точно и прозрачно комуникацията помежду ни. За всички допълнителни данни и нови цели за обработването им ще искаме изричното ви съгласие.

Оттегляне на съгласие | Справка за данни | Промяна на данни

Моля попълнете формуляра, за да заявите действие с личните ви данни. Имаме нужда от тази информация за да открием вашите данни и да приложим желанието ви. Ще обработим и изпълним заявката ви в рамките на 30 работни дни.


Mожете да изразите желание да:

  • Получите информация и справка за личните данни, които съхраняваме за вас
  • Да промените/ актуализирате данните, които съхраняваме за вас
  • Да заличите данните, които пазим за вас. Вижте какво не можем да забравим за вас

  • Или комбинация от тези действия (можете да отбележите повече от едно).

След като изпратите формуляра, можете да очаквате:

За справка:

Ще се свържем с вас на посоченият имейл с актуалната информация в нашите регистри за вас в удобен за четене PDF формат.

За промяна на данните:

Ще ви изпратим потвърждение на посоченият имейл със справка за актуализираните ви данни.

За заличаване на данните:

Ще ви изпратим потвърждение на посоченият имейл, че сме ви заличили от регистрите си.

Част от информацията не подлежи на заличаване, тъй като сме лицензиран от Министерството на образованието и науката учебен център. По закон поддържаме архив на преминалите обучение при нас курсисти. Вижте повече информация.

Политика за бисквитки

прочетете повече за нашата политика за бисквитки