Поглед върху едни от най-популярните BI инструменти през 2019 г.

Все по-често компаниите днес използват BI технологии за подобряване на процеса на вземане на решения, за оптимизиране на дейността си и идентификация на нови възможности за бизнеса. През последните години популярността на този тип технологии нараства, като се създават все по-нови инструменти с цел улесняване на работата при извършване на анализи на данни и изготвяне на доклади. Тъй като BI инструментите са създадени за работа с голям обем данни, те позволяват бърз достъп и обработка на данни с цел извличане на смислена информация от тях за подпомагане на бизнеса.

Съществуват най-различни BI инструменти, които фирмите могат да използват. Те предлагат най-разнообразни възможности за потребителите си, някои от които са уникални. Ние ще се спрем на едни от най-популярните и стоящи на чело на класациите BI инструменти за 2019-та година.

Ще разгледаме инструментите:

Класацията според Гартнер

Магическият Квадрант на Гартнер е много гореща тема, когато стане въпрос за BI. Гартнер е водещата изследователска и консултантска компания в света. Всяка година те представят доклад, чрез който класират фирми в BI сферата. По този начин тези фирми могат да видят как се справят на пазара сред конкурентите си.

BI - Gartner
Източник: Gartner (February 2019)

Гартнер използват методологията на магическия квадрант, която те самите са създали, като класират фирмите по 2 критерия – цялост на визията и способност за изпълнение, чрез които формират 4 групи (квадранти) – играчи в основната ниша, визионери, претенденти и лидери.

 • Лидери

Фирмите, които попадат в този квадрант, имат най-високите резултати по двата критерия. Те имат нужния дял на пазара, кредибилност и възможности, чрез които да оказват огромно влияние върху нови BI технологии. В нашия случай, според Гартнер, лидерите в сферата на анализи и BI инструменти са Microsoft, Tableau, Qlik и ThoughtSpot. Те са се очертали като най-добрите на пазара и с най-мощните инструменти.

 • Претенденти

Фирмите, които са в тази група, участват на пазара и се справят до толкова добре, че да са сериозна заплаха за фирмите в квадранта на лидерите. Имат доста добри продукти и позиция на пазара, както и ресурси, с които да подпомагат разрастването на бизнеса си. Недостатък при тях е по-малкият размер на фирмата и фактът, че нямат достатъчното влияние в сравнение с лидерите. Според Гартнер, само една фирма попада в квадранта на претендентите по анализи и BI инструменти – MicroStrategy.

 • Визионери

Визионерите са фирми, които имат страхотна визия относно нуждите на клиентите и умеят да представят иновативни продукти, но не са демонстрирали на достатъчно добро ниво реализацията на проектите си, поради което не участват толкова активно на пазара. На визуализацията от Гартнер можем да видим, че в този квадрант попадат фирмите Salesforce, Sisense, TIBCO Software, SAS и SAP.

 • Играчи в основната ниша

Фирмите в този квадрант са с най-ниски резултати по двата критерия. Справят се добре по принцип при по-малки сегменти. В повечето случаи в тази група попадат фирми, които се опитват да наложат свой нов продукт на пазара или големи фирми, които имат проблеми при реализирането на проектите си. Най-голям е броят на фирмите в този квадрант според Гартнер. Някои от тях са Yellowfin, IBM, Oracle, Looker и Domo.

Някои от най-популярните BI инструменти за 2019-та

Tableau Desktop

Tableau

Описание:

Tableau Desktop е мощен инструмент, предоставящ много възможности за потребителите, който се използва от голяма част от фирмите по света. Изключително популярен е и чрез него бързо и лесно могат да се анализират данни и да се вникне в бизнеса. Благодарение на drag-and-drop интерфейса на този продукт, създаването на визуализации става много лесно, като не е необходимо потребителят да има особено големи познания за структури от данни.

Предимства:

 • много лесен drag-and-drop интерфейс
 • голям избор на визуализации и практически неограничен от обем данни
 • създаване на формули (калкулирани полета)
 • свързване с много източници на данни

Недостатъци:

 • не предлага достатъчно голям брой статистически функции
 • не предлага много възможности за предварителна обработка на данни
 • не поддържа scheduled refresh при пускане на данните онлайн

Официален сайт: http://tableau.com

Microsoft Power BI

Power BI

Описание:

Продуктът на Microsoft за бизнес анализ – Power BI предлага на своите потребители голям набор от възможности при анализирането на данни. Той притежава много богата функционалност, което го прави един от най-популярните инструменти сред фирмите. Опростеният интерфейс на този продукт позволява лесно създаване на интерактивни табла и доклади, които подпомагат вземането на важни решения.

Предимства:

 • справя се страхотно с обработка на сложни SQL заявки чрез Power Query
 • лесна връзка с множество различни източници на данни и с всички Microsoft продукти (Azure, O365, Sharepoint, Microsoft Dynamics и др.)
 • пълнофункционална безплатна версия
 • поддържа чрез компоненти Python и R

Недостатъци:

 • необходима е Pro версията за споделяне на интерактивни табла между потребители
 • много чести актуализации на Desktop версията, което подтиква към преинсталация на продукта
 • лимит от 1 GB за dataset

Официален сайт: https://powerbi.microsoft.com/en-us/

Qlik Sense

Qlik sense BI tool

Описание:

Qlik Sense е интерактивен продукт, който все по-често започва да се използва от хора, занимаващи се с анализи. Той позволява лесно да бъдат импортирани и агрегирани данни, от които след това да се извлече ценна информация. Благодарение на големия набор от възможности, които предлага, потребителите на този продукт могат да създават най-различни визуализации, с които да подпомогнат анализа на данни в своя бизнес.

Предимства:

 • може интуитивно да създаде връзките между данните
 • перфектен за бързи справки
 • много добра организация на работата благодарение на Qlik Sense Desktop Hub
 • голяма онлайн общност при нужда от помощ

Недостатъци:

 • трудно се персонализират визуализациите (форматиране, цветове и т.н.)
 • не може да обработва сложни SQL заявки
 • потребителите трябва да имат технически познания

Официален сайт: https://www.qlik.com/us/products/qlik-sense

Oracle BI

Oracle

Описание:

Oracle BI е платформа, която притежава най-различни функционалности при изграждането на интерактивни табла, справки и анализи по всяко време. Потребителят има възможност да създава сложни визуализации, да анализира голям обем от данни и да извлича разнообразна полезна информация. Чрез този продукт на Oracle, потребителите успяват да се докоснат до най-новите и модерни функционалности, когато става въпрос за анализ на данни.

Предимства:

 • много добър за бързи заявки (ad hoc)
 • лесно създаване на визуализации
 • предлага възможности за разширяване на функционалността чрез използване на PL/SQL
 • предлага голям контрол на достъпа до данните

Недостатъци:

 • трудно за внедряване
 • използва се повече от големи фирми
 • не е лесен продукт за използване от нови потребители без да са преминали през обучение

Официален сайт: https://www.oracle.com/solutions/business-analytics/business-intelligence/

IBM Cognos Analytics

Cognos

Описание:

IBM Cognost Analytics е модерна и популярна платформа, с която потребителите могат да анализират своите данни. Тя предлага огромни възможности за фирмите, които я използват. IBM са се възползвали от изкуствен интелект и задълбочени анализи при създаването на този продукт, за да може да предложат на потребителите едно уникално и различно изживяване по време на работа. Този продукт е създаден да бъде използван и от хора, които не притежават технически познания, така че могат да се създават интерактивни табла, изготвят анализи и отчети от всеки потребител.

Предимства:

 • обработка на голям обем данни
 • управляван от изкуствен интелект (AI-driven)
 • не са необходими технически познания за използване на продукта
 • възможност за свързване към множество източници на данни

Недостатъци:

 • няма достатъчно възможности за персонализиране на визуализациите
 • документацията за използване на продукта не е много подробна
 • няма desktop версия

Официален сайт: https://www.ibm.com/products/cognos-analytics

Извод

В тази статия разгледахме някои от най-популярните BI инструменти за 2019-та година. Като заключение можем да кажем, че всеки един продукт е различен и уникален по свой собствен начин и предлага на потребителите си голям набор от функционалности. Изборът на перфектния продукт за всяка компания зависи от това до колко той удовлетворява нуждите ѝ и до колко би бил полезен при подпомагането за вземане на важни решения.

Искате да опознаете Power BI по-отблизо?

Включете се в курса по анализ на данни с Power BI. Ще разгледаме последователно етапите в един типичен работен процес от подготовката на данните до създаване на визуализации и анализ.

Научете повече

Автор: Десислава Христова