SQL Анализ на данни

Видео запис oт обучение

Специализиран курс по SQL за бизнес анализатори: от основите до решаването на сложни бизнес задачи с SQL.

ЗАПОЧНЕТЕ ДА УЧИТЕ

Предимства на видео курса

Незабавен старт

Получавате достъп до материалите веднага след потвърждение на плащането

Учите със своето темпо

Свободни сте да избирате кога, къде и колко да учите, няма фиксирани срокове за предаване на задачите

Подкрепа от преподавател

При проблеми и трудности, преподавателят на курса оказва съдействие по имейл или в онлайн среща – според естеството и сложността на проблема

Винаги актуално съдържание

Видео записите и учебните материали периодично се актуализират с най-новите промени в присъствения курс

Персонализирайте вашето обучение с възможност детайлно да изучите дадена тема, преди да преминете към следващите

За кого е този курс?

Начинаещи в SQL

Този курс е идеалното начало на вашата кариера като бизнес анализатор.

Специалисти работещи с данни

Ако работите в областите: банки и финанси, търговия, маркетинг, логистика, ERP-системи и други работещи с голям обем от данни, този курс ще ви научи как да използвате SQL за изпълнение на ежедневните задачи.

Потребители на MS Excel, Power BI и др.

Ако активно работите с тези инструменти за анализ на данни, този курс ще разшири и подобри вашите умения.

7 ключови умения, които ще придобиете в oбучението

Извличане на данни

Филтриране на резултати

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

Съставяне на заявки по няколко таблици

Извършване на изчисления и трансформации на данни

Извършване на изчисления с групиране на данни и агрегиращи функции

Използване на вложени заявки

Прилагане на аналитични функции към резултатите от заявки

Програма на курса

Въведение в SQL

 • Основни понятия свързани с базите данни
 • Необходими програми и настройки. Схема на учебната база данни
 • DDL (Data Definition Language) и DML (Data Manipulation Language)
 • Извличане на данни със SELECT заявка
 • WHERE клауза и оператори за филтриране на числа, дати и текст
 • Филтриране на текст с регулярни изрази
 • SELECT заявки по няколко таблици. Видове връзки между таблиците
 • Изчисления и трансформации на данни с вградени функции за текст, дати и числа

Анализ на данни и изготвяне на отчети

 • Групиране на данни и изчисления с агрегиращи функции (SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT)
 • Филтриране на резултати от агрегиращи функции
 • Вложени SELECT заявки във FROM, WHERE, SELECT, WITH клауза
 • Разбиване на резултати в диапазони от ... до ... по резултати в изчислена колона
 • Изчисляване на процент
 • Извличане на данни с категория "Други" за редове с незначителни стойности в изчислените колони
 • Действия с резултати от няколко заявки: обединение (UNION), сечение (INTERSECT) и разлика (MINUS)
 • Аналитични функции (Window Functions). Филтриране на резултати от аналитична функция
 • Изчисляване на ранг (Top N отчети) с RANK() и DENSE_RANK()
 • Изчисляване на междинни суми и текущи суми (running totals)
 • Изчисления с динамични редове при постоянна и верижна база

Получете конкурентно предимство, научете SQL и го използвайте ефективното в анализа на данни

ЗАПОЧНЕТЕ ДА УЧИТЕ

Какво ще получите по време на курса?

10 x 2 часа актуални записи от обучение

Персонална обратна връзка

към задачите за самостоятелна работа

60 задачи и казуси от практиката

30 задачи по време на занятията и 30 за самостоятелна работа

4 допълнителни теми

за усъвършенстване на уменията

Лекционни материали

с теорията и заявките от занятията

Учебна база данни

с 1 година достъп и възможност за безплатно удължаване

Видео записи от занятията

с неограничен достъп и актуализация

Удостоверение

по наш образец или по образец на МОН

Обратна връзка

Вашият напредък в обучението е нашият успех в преподаването!

За всички предадени задачи за самостоятелна работа ще получите видео коментар от лектора с анализ на решението, насоки за подобрение и отговор на възникнали въпроси.

За преподавателя

Дикран Хачикян

Дикран Хачикян

С изключителни знания и богат опит в сферата на информационните технологии, Дикран Хачикян е водещ преподавател в областите Програмиране, Бази данни и Линукс.

Широкият спектър дисциплини, способността му да трансформира сложните въпроси в достъпно и разбираемо съдържание го превръщат в предпочитан лектор, както за клиентите на учебния център, така и за редица компании.

Избрани моменти от обучението

Вижте как протича един курс с избрани откъси от занятията.

Филтриране на резултати (06:19)
Свързване на таблици (05:00)
Групиране на данни (08:24)

Включете се в предстоящото обучение

Видео запис SQL : Анализ на данни и изготвяне на отчети

Видео запис от обучение

SQL-video

СТАНДАРТНА ЦЕНА

292,00лв. с ДДС

 • 20 часа
 • Видео запис от реално обучение
 • Всички примери и записки
 • Комуникация с лектора по имейл
 • Незабавен достъп и неограничен достъп
 • Периодична актуализация на курса
 • Удостоверение за завършен курс

Няколко думи от нашите курсисти

"Чудесно място за придобиване на нови знания. Обучението по SQL беше на много високо ниво, а същевременно беше поднесено много достъпно и разбираемо. Благодарности на преподавателя ни Дикран Хачикян за професионалното отношение."
"Много съм доволна от обучението по 'SQL и анализ на данни', което преминах в DeviseExpert. Благодаря на преподавателя Дикран Хачикян, от който придобих много задълбочени знания по SQL заявки за анализ на данни. Курсът е много добре структуриран. Напълно ясно и разбираемо се преподава учебния материал. Лекторът е изключително добър, отличен професионалит в областта. Решават се много задачи и има добър баланс между теория, практика и самостоятелна работа. Още веднъж Голямо БЛАГОДАРЯ на DiviseExpert и на г-н Дикран Хачикян за наученото от него, за това че сподели своя безценен опит!"
"Курсът е добре структуриран. Теорията, изведена под формата на практическо изпълнение на конкретни задачи, създава основа за по-лесно усвояване на материала и същевременно онагледява резултатите от реализацията им. Обратната връзка от преподавателя след изпълнението на самостоятелните задачи е още един плюс за постигане на ефективен процес. Впечатлена съм от подхода на преподаване и поднасяне на материала на достъпен език от г-н Хачикян, който безспорно е отражение на знанията и опита му."
"Курсът SQL Анализ на данни беше много полезен за мен. Фокусът е върху обучение чрез решаване на практически задачи. Впечатлена съм от вниманието, което лекторът отделя, за коментар на самостоятелната работа. Обратната връзка е винаги изчерпателна и градивна."
"Аз съм възхитена от преподавателя, от лекотата с която предава този, за мен, труден материал. Видно е, че той е подготвен в тази сфера и иска да предаде знанията си и на други хора, което за мен беше много ценно!За мен цялото обучение и като материал, и като записки, и като домашни задачи и проверката им е перфектно!"

Не пропускайте възможността да станете професионалисти в SQL

Често задавани въпроси

 • Кога се провеждат занятията?

  Това е видеозапис от реално проведено обучение.  Можете да учите в удобно за вас време.

 • Къде се провеждат занятията?

  Видеозаписите от обучението можете да гледате в удобно за вас място и работна  среда.

  Устройствата на които може да се възпроизвеждат записите са мобилен телефон, таблет, лаптоп, стационарен компютър. Достатъчно е да имате Интернет връзка и ентусиазъм за учене.

 • Трябва ли да си инсталирам софтуер?

  Всичко необходимо като софтуер ще бъде представено и детайлно обяснено в самия курс.  Всички използвани ресурси са безплатни или се използват безплатни алтернативи.

 • Как мога да се запиша и да заплатя?

  Записването и достъпа до видеозаписите става след като внесете пълната сума за обучението.

  За да заплатите таксата, можете да кликнете върху бутона Започнете да учите и следвайте стъпките.

  Плащането може да се осъществи по банков път или чрез дебитна или кредитна карта.

 • Ще получа ли сертификат за обучението?

  Удостоверение се издава за успешно преминато обучение.

  Документът се получава след предадени минимум 75% от задачите за самостоятелна работа.

  В удостоверението се вписват модулите, които сте преминали, хорариумът от учебни часове и период на обучение.

  Удостоверение за професионална квалификация по образец на МОН

  След приключване на курса всеки участник има възможност да се яви на теоретичен и практически изпит. Изпитът не е задължителен, а по желание и преценка на участника в обучението.

  Удостоверение за професионална квалификация по образец на Министерството на образованието и науката се получава след успешно положени изпити по теория и практика. Оценките от изпитите се вписват в удостоверението.
  Заплаща се еднократна административна такса от 45.00 лв.

  Вижте повече за документите, които издаваме, тук.

 • Защо не мога да се запиша за курса?

  Ако не можете да се запишете за обучение, свържете се с нас за повече информация, съдействие или насоки.

Имате още въпроси?

Попълнете формата за контакт и ще се свържем с вас възможно най-скоро.

Ще използваме тази информация само за да се свържем с вас по въпроса ви. Искате да оттеглите съгласието си? Да получите информация за данните си?