Как да направим динамичен календар за отчетите?

Как да направим с SQL View динамичен календар с цел в отчетите да присъстват всички дати от периода, за който правим отчета, а не само тези в които има продажби.

Генерирането на данните е направено така, че лесно да може да се пренесе и за сървъри различни от Oracle (даден е синтаксиса за MS SQL и MySQL).

Свалете работните файлове:

Записки

PDF файл с описани стъпките и съответните заявки, които трябва да се изпълнят за решаване на задачата.

Запознайте се с преподавателя

Дикран Хачикян

Дикран Хачикян

С изключителни знания и богат опит в сферата на информационните технологии, Дикран Хачикян е водещ преподавател в областите Програмиране, Бази данни и Анализ на данни.

Широкият спектър дисциплини, способността му да трансформира сложните въпроси в достъпно и разбираемо съдържание го превръщат в предпочитан лектор, както за клиентите на учебния център, така и за редица компании.

Платформа за онлайн и видео обучения на Експерт-учебен център ЕООД.
Copyright © Всички права запазени.