Кои са клиентите без поръчки през последните 60 - 180 дена?

Ако се налага да подготвим от базата данни списък с клиентите без активност (покупки и др.) <br>в последните 60-180 дена.

Според съдържанието на базата данни и бизнес модела, задачата лесно може да се трансформира <br>например за продукти, които не са купувани или услуги, които не са използвани и т.н.

Свалете работните файлове:

Записки

PDF файл с описани стъпките и съответните заявки, които трябва да се изпълнят за решаване на задачата.

Запознайте се с преподавателя

Дикран Хачикян

Дикран Хачикян

С изключителни знания и богат опит в сферата на информационните технологии, Дикран Хачикян е водещ преподавател в областите Програмиране, Бази данни и Анализ на данни.

Широкият спектър дисциплини, способността му да трансформира сложните въпроси в достъпно и разбираемо съдържание го превръщат в предпочитан лектор, както за клиентите на учебния център, така и за редица компании.

Платформа за онлайн и видео обучения на Експерт-учебен център ЕООД.
Copyright © Всички права запазени.